Vítejte na stránkách
občanského
sdružení CoEdu.

Naším posláním je seznámit zájemce z řad široké veřejnosti s koučinkem a naučit je používat koučovací přístup při práci s dětmi v rodinách, vzdělávacích zařízeních a také při vlastním rozvoji.

Nabízíme své zkušenosti, abychom společně s Vámi hledali možnosti uplatňování koučování v osobním životě i při práci s dětmi.

Koučink jako účinná metoda rozvoje lidského potenciálu zažívá prudký růst především v podnikatelském prostředí, kde pomáhá v přirozeném rozvoji pracovníků. Další rychle rostoucí oblastí využití je osobní rozvoj a hledání vlastní optimální cesty v různých životních situacích.

Koučink je založený na podpoře uvědomění, zvýšení sebevědomí a přijetí odpovědnosti – to vše s velkým respektem k jedinečnosti každého člověka. Jsou to prvky, které bychom jistě rádi posílili i při výchově a vzdělávání našich dětí, a tím jim umožnili rozvíjet se a učit se nové věci přirozeným a zábavným způsobem. Pochopení tohoto přístupu a osvojení si základních dovedností jsou cílem našich seminářů.