Přes manažerskou praxi jsme přišli ke koučinku a našli v něm úžasný prostředek pro rozvoj lidí. Tento přístup nás velmi obohatil i při výchově našich dětí. Rozhodli jsme se jej v této oblasti dále rozvíjet a o své poznatky se podělit s ostatními.

Seminář S1 
Základy koučování

Ing. Jiří Kunčar, PCC
tel.: +420 604 290 975
e-mail: info@coedu.cz 

Vzdělání:
Kybernetika, FEL ČVUT Praha
Psychoterapeutická fakulta, PVŠPS Praha

Vzdělání v koučinku:
Semináře a workshopy se zakladateli koučinku Timem Gallweyem a Johnem Whitmorem
Koučink věda a umění (Erickson College, Vancouver)
NLP pro kouče (Erickson College, Vancouver)
Trénink pro trenéry koučinku (EC, Vancouver)
Leadership a věda o mozku (EC, Vancouver)
Týmový koučink (EC, Vancouver) 

Odborná praxe:
Lektor na zahraniční škole – 1 rok
Odborný pracovník v oblasti kybernetiky a biokybernetiky – 9 let
Výkonný ředitel, předseda představenstva – 15 let 

Praxe v koučinku:
1991 – 2005,  koučinkový styl vedení lidí v manažerské praxi
2005 – dosud, profesionální kouč, mentor koučů a lektor koučinku 

Členství v profesních organizacích a odborné certifikáty:
Člen Mezinárodní federace  koučů s profesním titulem Profesionální certifikovaný kouč (PCC)
Ericksonovský certifikovaný profesionální kouč (ECPC)
Osvědčení o ukončení vzdělávacího programu Profesionální kouč schváleného MŠMT ČR

     

Seminář S2 
Aplikace koučování (nejen) ve výchově dětí

Karel Vaněk, lic.oec.HSG, PCC
tel.: +420 604 290 653
e-mail: vanek@koucinkcentrum.cz  

Vzdělání:
Universität St. Gallen, Švýcarsko, Podniková ekonomie

Vzdělání v koučinku:
The Art & Science of Coaching (Erickson College, Vancouver)
Standing in Contribution (Erickson College, Vancouver)
Team Coaching (Erickson College, Vancouver)
Inner Game of Stress (Koučink Centrum, Praha)
Happiness at Work (iOpener Institute, Oxford)
Business Performance Coach (Koučink Centrum, Praha)
Belbin Team Role Accreditation (Belbin Associates, CZ)
Výcvik v Integrované psychoterapii (INCIP, Kroměříž)
Universitätslehrgang Integrative Outdoor-Aktivitäten (Universität Wien) 

Odborná praxe: 
Aplikační inženýr – bankovnictví, Zürich (CH), 3 roky
Specialista controllingu – mediální společnost, Praha (CZ), 1 rok
Výkonný ředitel vydavatelství, Uherský Brod (CZ), 10 let 

Praxe v koučinku:
Trenér a kouč – ČR a Rakousko, 7 let
Koučink v jazycích: čeština, němčina, angličtina 

Certifikace:
PCC (Professional Certified Coach) – ICF
Erickson Certified Professional Coach – Erickson College

     

Jana Onderková

Ing. Jana Onderková
tel.: +420 602 220 485
e-mail: j.onderkova@gmail.com
profil na linkedIn.com

Vzdělání:
VŠE Praha, Automatizované systémy řízení
VŠE Praha, Učitelství ekonomických předmětů

Vzdělání v koučinku:
Akreditovaný profesionální externí kouč (KC Praha) - akreditace MŠMT
Řešení konfliktu technikou mediace (Asociace mediátorů ČR)
Rodinná mediace (Asociace mediátorů ČR)
Týmový koučink (KC Praha)
Koučink - věda i umění (KC Praha)

Odborná praxe:
Vlastní firma na správu nemovitostí - 10 let
Projektový manažer (Charles Square Center, Audabiac, Intel Teach) - 9 let
Konzultant a lektor v oblasti osobního rozvoje - 11 let

Specializace v oblasti koučinku:
Firemní koučink: střední management;komunikace, spolupráce, pracovní výkonnost.
Osobní koučink: Řešení rodinných vztahů, komunikace, těžké životní situace.

 

To nejvzácnější, co máme, je čas. Nikde ho nekoupíme a nikdy se nevrátí. Koučink mi pomáhá využít jej co nejlépe a nejradostněji.

     

David Vaněk

Mgr. David Vaněk, Ph. D.
tel: +420 605 708 802
E-mail: davanek@centrum.cz

Vzdělání:
Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně, ,magisterské studium obor jednooborová psychologie
Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně, doktorské studium obor Sociální psychologie

Vzdělání v koučinku a psychoterapii:
PCA Institut v Praze, I. stupeň komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii a poradenství zaměřeném na člověka, komunitní vzdělávací program
PCA Institut v Praze, II. stupeň komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii a poradenství zaměřeném na člověka, individuální výcvikový program
Koučink centrum v Praze, Principy a nástroje koučinku ve výchově a vzdělávání

Odborná praxe:
psycholog a psychoterapeut (soukromá praxe, oblast školství) - 8 let
lektor v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje - 8 let

Praxe v koučinku:
Týmový koučink – firemní i školská oblast

Certifikace:
Komplexní vzdělání v Person Centered Approach – akreditace Psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP
lektor Etické výchovy (zážitkové učení) – akreditace MŠMT

     

Petr Vaněk

Mgr. Petr Vaněk
tel.: +420 604 600 469
e-mail: petvan@centrum.cz

 

Vzdělání:
Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně, magisterské studium obor jednooborová psychologie

Vzdělání v koučinku a psychoterapii:
Komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, (Dialog- CZ GPTI)
Studium lektorů Etické výchovy (zážitkové učení), (Metodické centrum Bratislava)
Koučink – věda i umění (TASC), modul 1. a 2., (Koučink Centrum, Praha)
Inner game of team leadership, (Koučink Centrum, Praha)

Odborná praxe:
psycholog v pedagogicko-psychologické poradně – 6 let lektor v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje – 12 let psychoterapeut (soukromá praxe, oblast školství) – 8 let

Specializace v oblasti koučinku:
učitelé, studenti, pěstouni

   

 

Mgr. Kateřina Bojdová
tel.: +420 776 776 418
e-mail: katerina@bojdova.cz
profil na linkedin.com

Věřím na životní křižovatky. Momenty, kdy je nutné se zastavit  a zapřemýšlet, co dál se svým životem. Momenty, kdy vám může setkání s tím pravým člověkem či lidmi změnit život. A jeden takový moment mi přinesl do života koučink. Věřím lidem, věřím v lidi  a těším se na budoucnost.  Vzdělání a kvalifikace
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky (zaměření sociální pedagogika a pedagogicko-psychologická diagnostika)
Profesionální kouč (KC Praha) – akreditace MŠMT ČR

Praxe a projekty
Zakladatelka společnosti v oblasti komunikace, reklamy a marketingu, výkonná ředitelka – 7 let.
Tvorba komunikačních strategií Comunication strategy shop Be OK. Koučování v oblasti rodičovství a práce na vlastním seberozvoji

Specializace v oblasti koučinku
Firemní koučink: Střední a vyšší management
Osobnostní koučink: Každý, kdo chce na sobě pracovat, kdo si potřebuje dodat odvahu, najít motivaci a těšit se na budoucnosti.