S2  Koučování (nejen) ve výchově dětí

Sebezkušenostní rozvojový kurz nejen pro všechny, kteří chtějí umět využít koučovací styl k prohloubení dovedností komunikace a partnerství (nejen) s dětmi.

Co Vám seminář přinese?

  •  podíváte se na Vaše děti jinýma očima
  •  nahlédnete, co je koučink a jak jej využít při práci s dětmi
  •  vyzkoušíte si individuální i skupinové koučování při řešení vašich témat
  •  naučite se nechat dětem svobodu a přitom nastavit hranice
  •  uvidíte jak komunikovat s dětmi bez emocí a podpořit je
  •  zjistíte, že vy i dítě můžete najít svou cestu a přitom zůstat sami sebou
  •  odnesete si konkrétní tipy, jak využít koučink při výchově vašich dětí

Obsah semináře:

Komunikace zaměřená na možnosti a na řešení
Jak můžeme využít koučink v komunikaci o běžných problémech? Vyzkoušíme si to na společném skupinovém úkolu.„Co je cílem?“„Jaká je výchozí situace a jaké máme možnosti?“„Co tedy opravdu uděláme?“

Nehodnotící pohled na věc
 Také jste si všimli, jak dobře nám jde hodnocení všeho druhu? Začalo to asi už ve škole. Něco je buď dobře, nebo špatně. Většina životních situací (týkajících se nejen výchovy dětí) má ale kromě černé a bílé mnoho barevných odstínů. Pojďme je zkusit popsat.  Svoboda v rámci nastavených hranic – dítě jako partner

Skutečná svoboda je možná jen ve spojení s odpovědností
Jak nastavit společně s našimi dětmi hranice (tedy jim i sobě)? Na co jsou zralé naše děti a na co jsme zralí my sami?

Situační styl vedení ve výchově dětí – aneb co se můžeme naučit od manažerů
Zkušení lídři vědí, že není možné jednat s každým člověkem a v každé situaci stejným stylem. Co z toho plyne pro výchovu dětí?

Můj model rodičovského koučování
Hlavním předpokladem úspěšné aplikace koučování v jakékoliv oblasti je autentičnost. Koučování se nelze naučit jako nějaký obecně platný model, který uplatňují všichni stejně. Každý z nás si hledá svou vlastní cestu na základě temperamentu, povahy a předchozích zkušeností. Jak můžete využít koučink právě Vy? 

Způsob práce:
Pokud chceme využít koučink v práci s dětmi, musíme si jej napřed vyzkoušet sami na sobě. Seminář proto nabízí sebezkušenost s koučováním. Budete mít možnost vyzkoušet si koučink při řešení skupinových i individuálních úloh. Své místo má i teoretický výklad, hlavní ale zůstává vlastní zážitek a zkušenost koučování. Na základě těchto zkušeností si pak účastníci vytvářejí vlastní plán využití prvků koučinku ve výchově dětí.  Podmínkou je vzájemné sdílení a obohacování, to vše v atmosféře respektu, svobody a vzájemné úcty.

Pro koho je seminář určen:
Seminář je vhodný pro absolventy semináře S1 Základy koučování a pro všechny ostatní, kteří mají o koučinku povědomí a chtějí si vyzkoušet aplikaci koučovacího přístupu v praxi.

Lektor semináře: Karel Vaněk

Počet účastníků: 12–18 osob

Rozsah: 1+ ½ dne (většinou pátek 16:00–20:00, sobota  9:00–17:00)

Cena: 1.940 Kč