S1 Základy koučování

S2 Aplikace koučování (nejen) ve výchově dětí

Seminář S1 Základy koučování

Způsob práce:
V semináři se střídají prvky teoretického výkladu, ukázky i praktické zkoušení. Důležitou součástí je také vzájemné sdílení a obohacování, to vše v atmosféře respektu, svobody a vzájemné úcty.

Pro koho je seminář určen:
Seminář je vhodný pro účastníky, kteří chtějí získat přehled o základních principech koučování využitelných v různých oblastech svého života a taky pro zájemce specializovaného semináře S2, zaměřeného na výchovu a vzdělávání.

Lektor semináře:  Jiří Kunčar  

Počet účastníků:  12–18 osob

Rozsah: 1+ ½ dne (většinou pátek 16:00–20:00, sobota  9:00–17:00)

Seminář S2 Aplikace koučování (nejen) ve výchově dětí

Způsob práce:
Pokud chceme využít koučink v práci s dětmi, musíme si jej napřed vyzkoušet sami na sobě. Seminář proto nabízí sebezkušenost s koučováním. Budete mít možnost vyzkoušet si koučink při řešení skupinových i individuálních úloh. Své místo má i teoretický výklad, hlavní ale zůstává vlastní zážitek a zkušenost koučování. Na základě těchto zkušeností si pak účastníci vytvářejí vlastní plán využití prvků koučinku ve výchově dětí.  Podmínkou je vzájemné sdílení a obohacování, to vše v atmosféře respektu, svobody a vzájemné úcty.

Pro koho je seminář určen:
Seminář je vhodný pro absolventy semináře S1 Základy koučování a pro všechny ostatní, kteří mají o koučinku povědomí a chtějí si vyzkoušet aplikaci koučovacího přístupu v praxi.

Lektor semináře:  Karel Vaněk

Počet účastníků:  12–18 osob

Rozsah: 1+ ½ dne (většinou pátek 16:00–20:00, sobota  9:00–17:00)